Рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України


ISSN 2224-9516 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2012. Вип. 34 ISSN 2224-9516 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2012. Вип. 34  Брати участь у розробленні майбутньої Державної Програми зі збереження фондів бібліотек ВНЗ, щодо участі в неї бібліотек ВНЗ;  Лобіювати інтереси бібліотек ВНЗ щодо участі їх у Державній програмі «Бібліотек XXI»;  Організувати семінари, майстер-класи для бібліотекарів ВНЗ за участю провідних спеціалістів України, Росії та спеціалістів інших країн, які працюють у напряму збереження фондів та видань на різних інформаційних носіях;  Сприяти діяльності бібліотек щодо організації науково-дослідницької роботи в галузі збереження інформаційних ресурсів;  Сприяти співпраці між бібліотеками та організаціями у вивченні питань збереження інформаціних ресурсів. Що конкретно сьогодні можна зробити для збереження книжкового багатства, яке стоїть на книжкових полицях у вузівських бібліотеках Україні? На нарадах директорів бібліотек ВНЗ, які проводяться НМБК МОН України, постійно порушуються питання стосовно збереження книжкових фондів та будівель бібліотек. У листі НМБК МОН України від 23.03.07 Департаментом вищої освіти МОН України рекомендовано розглянути питання щодо оснащення бібліотек системами контролю і захисту бібліотечних фондів від несанкціонованого виносу, у листі від 21.08.08 НМБК прийняла рішення просити МОН України розглянути питання про можливість створення на базі провідних вищих навчальних закладів реставраційних центрів і рекомендувати ректорам посилити увагу до проблеми забезпечення, збереження та фізичного стану бібліотечних фондів, особливо рідкісних і цінних видань, у тому числі і біозахисту фондів. 24–25 березня 2009 року у ЦНБ спільно з факультетом післядипломної освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна та за участю професора, доктора технічних наук, директора Федерального центру консервації бібліотечних фондів Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург), керівника секції по збереженню бібліотечних фондів РБА С. О. Добрусіної, доктора історичних наук, професора, завідувача відділу стародруків і рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Г. І. Ковальчук, доктора філологічних наук, професора, завідувача науково- дослідницьким відділом книгознавства Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка І. Я. Лосієвського було проведено Міжнародний науково-практичний семінар для 46 бібліотекарів України, які працюють з фондами та новими інформаційними ресурсами. Головною темою занять були питання консервації документів, контролю за підтримкою температуро-вологісного і світлового режимів зберігання, придбав для бібліотеки компактний книжковий сканер ATIZ Book Snap з програмним забезпеченням Book Drive Capture і Book Drive Editor, зі спеціальною V-образною базовою підставкою під книги (так звану «книжкову колиску»). Розкриття книги – до 120°. Сканер працює за допомогою цифрової фототехніки (дві цифрові камери Canon Powershot G9), виконує повнокольорове сканування книг, охоплює 2 сторінки книги одночасно. Швидкість оцифровки – до 500 сторінок на годину. Заслухавши на засіданні Ради з наукової та методичної роботи бібліотеки доповідь про те, які видання треба оцифровувати в першу чергу, Рада прийняла рішення переводити в електронну форму рідкісні видання, що знаходяться у вкрай поганому стані і в єдиному примірнику та видання, які потрібні дослідникам та використовуються у навчальному процесі факультетів. Так, наприклад, протягом 2009–2010 рр. до рукопису «Травник» 1534 р. з бібліотеки Івана Грозного зверталися дослідники з Росії (м. Москва, РДБ), Швеції (м. Упсала, Упсальський університет), до турецьких рукописів ХVI ст. – дослідники з університету Стамбула (Туреччина). Інтерес до історії Харківського університету є постійним не тільки у викладачів і студентів Харкова, але й у науковців з різних міст і країн. Тому формування електронної колекції видань з історії університету також є пріоритетною. Спочатку оцифровуються перші видання Харківського університету – списки студентів, статути, доповіді, звіти. Окрема розмова – про газети минулих століть. Співробітники ЦНБ, вивчивши і проаналізувавши стан газет, звернулися до науковців хімічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна з проханням провести аналіз зразків паперу на визначення відсотка кислотності для можливості застосування фазової консервації. Отримавши ці дані, бібліотека пішла на непопулярні заходи для читачів – законсервувала газети «Южный край» і «Харьковские губернские ведомости», помістивши їх в контейнери з паперу, для того щоб запобігти подальшому розпаду і псуванню газетного паперу. Але ці заходи викликають незадоволення і нерозуміння з боку журналістів і дослідників-істориків. Рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 листопада 2007 року Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна очолює секцію Науково-методичної бібліотечної комісії МОН України з організації та збереження інфор- маційних ресурсів у бібліотеках ВНЗ [10]. Мету і завдання члени секції бачать у наступному:  Вивчити сучасний стан збереження документів на традиційних і нових носіях у бібліотеках ВНЗ України; https://fitofarma.net/